Informacje o kierunku

Zawód: Technik usług kosmetycznych

Kwalifikacje: K1 – Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61.)

K2 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol: 514207

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika usług kosmetycznych.

Rekrutacja

Na kierunek technik usług kosmetycznych, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 4 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik usług kosmetycznych; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

OPŁATA CZESNEGO

Miesięczna wysokość opłaty czesnego wynosi 100 zł – płatne w sekretariacie szkoły do 15 każdego miesiąca.

Kara za brak frekwencji w wysokości 50% w miesiącu wynosi 50 zł.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik usług kosmetycznych należy: wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki leczniczej, pielęgnacyjnej oraz upiększającej, udzielanie porad z zakresu kosmetyki zdobniczej i zachowawczej, wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych. Ponadto absolwent kierunku technik usług kosmetycznych potrafi dokonywać diagnozy stanu skóry, wykonywać manicure oraz pedicure.


Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator”, po ukończeniu kierunku technik usług kosmetycznych, mogą zarówno prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, jak również znaleźć zatrudnienie w nowoczesnych firmach kosmetycznych, salonach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej oraz renomowanych gabinetach kosmetycznych. Ponadto absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych mogą znaleźć zatrudnienie, jako doradcy ds. sprzętu i materiałów kosmetycznych w hurtowniach oraz salonach, jak również, jako wizażyści w studio.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych ma na celu przygotowanie do:

 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych na całym ciele
 • umiejętnego organizowania i zarządzania gabinetem kosmetycznym
 • sporządzania oraz stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych
 • samodzielnego ustalania rodzaju zabiegu kosmetycznego na podstawie rozpoznania
 • właściwej obsługi aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce
 • kierowania zespołem pracowniczym.

Plan nauczania

Zawód: technik usług kosmetycznych

Symbol cyfrowy: 514207

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

System: zaoczny

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
 • Język obcy w kosmetyce
 • Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
 • Podstawy przedsiębiorczości*

*Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawą programową:

IV semestr 4 tygodnie (140 godzin) Egzamin potwierdzający kwalifikację FRK.04 odbywa się pod koniec czwartego semestru.