PLAN ZAJĘĆ DLA WSZYSTKICH SEMESTRÓW.

PROSIMY PRZEWIJAĆ W DÓŁ

Plan zajęć
23-24 października 2021 r.

Semestr pierwszy
sala numer 129

Sobota – 23.10.2021 r.

8.10-8.55 – język angielski
9.00-9.45 – język angielski
9.50-10.35 – podstawy przedsiębiorczości
10.40-11.25 – podstawy przedsiębiorczości
11.30-12.15 – podstawy przedsiębiorczości
12.20-13.05 – wos
13.10- 13.55 – wos

Niedziela – 24.10.2021 r.

12.20-13.05 – matematyka
13.10- 13.55 – matematyka
14.00-14.45 – język polski
14.50-15.35 – język polski
15.40-16.25 – język polski
16.30-17.15 – język polski

Semestr drugi
sala numer 120

Sobota – 23.10.2021 r.

9.50-10.35 – język angielski
10.40-11.25 – język angielski
11.30-12.15 – matematyka
12.20-13.05 – fizyka
13.10- 13.55 – informatyka
14.00-14.45 – wos
14.50-15.35 – wos
15.40-16.25 – wos
16.30-17.15 – wos

Niedziela – 24.10.2021 r.

12.20-13.05 – podstawy przedsiębiorczości
13.10- 13.55 – podstawy przedsiębiorczości
14.00-14.45 – podstawy przedsiębiorczości
14.50-15.35 – podstawy przedsiębiorczości
15.40-16.25 – geografia
16.30-17.15 – chemia

Semestr trzeci
sala numer 122

Sobota – 23.10.2021 r.

9.00-9.45 – matematyka
9.50-10.35 – matematyka
10.40-11.25 – fizyka
11.30-12.15 – język angielski
12.20-13.05 – język polski
13.10- 13.55 – język polski
14.00-14.45 – język polski
14.50-15.35 – język polski
15.40-16.25 – język polski
16.30-17.15 – język polski

u

9.00-9.45 – geografia
9.50-10.35 – geografia
10.40-11.25 – biologia
11.30-12.15 – biologia
12.20-13.05 – chemia
13.10- 13.55 – chemia
14.00-14.45 – matematyka
14.50-15.35 – matematyka
15.40-16.25 – matematyka
16.30-17.15 – fizyka

Semestr czwarty
sala numer 124

Sobota – 23.10.2021 r.

12.20-13.05 – język angielski
13.10- 13.55 – język angielski
14.00-14.45 – język angielski
14.50-15.35 – język angielski
15.40-16.25 – język angielski
16.30-17.15 – język angielski

Niedziela – 24.10.2021 r
9.00-9.45 – matematyka
9.50-10.35 – matematyka
10.40-11.25 – historia
11.30-12.15 – historia
12.20-13.05 – język polski
13.10- 13.55 – język polski
14.00-14.45 – przyroda
14.50-15.35 – przyroda

Semestr piąty
sala numer 134

Sobota – 23.10.2021 r.

9.00-9.45 – historia
9.50-10.35 – historia
10.40-11.25 – język polski
11.30-12.15 – język polski
12.20-13.05 – język angielski
13.10- 13.55 – język angielski
14.00-14.45 – matematyka
14.50-15.35 – matematyka
15.40-16.25 – matematyka
16.30-17.15 – matematyka

Niedziela – 24.10.2021 r.

9.00-9.45 – historia
9.50-10.35 – historia
10.40-11.25 – język polski
11.30-12.15 – język polski
12.20-13.05 – historia
13.10- 13.55 – historia
14.00-14.45 – wos
14.50-15.35 – wos
15.40-16.25 – wos
16.30-17.15 – wos

Semestr szósty
sala numer 130

Sobota – 23.10.2021 r.

9.00-9.45 – język polski
9.50-10.35 – język polski
10.40-11.25 – historia
11.30-12.15 – historia

Niedziela – 24.10.2021 r.

9.00-9.45 – język polski
9.50-10.35 – język polski
10.40-11.25 – matematyka
11.30-12.15 – matematyka


Nie wybrano kierunku, wybierz poniżej.

Liceum