Sala zajęć praktycznych – Technik Usług Kosmetycznych. Początek tworzenia naszej sali

Sala zajęć praktycznych – Technik Usług Kosmetycznych. Dzień Otwarty

Sala zajęć praktycznych – Technik Usług Kosmetycznych. Wyposażenie