Zapisz się do naszej szkoły!


  Liceum
  Policealna - Technik AdministracjiPolicealna - Technik Bezpieczeństwa I Higieny PracyPolicealna - Technik Usług KosmetycznychPolicealna - Asystent Osoby Niepełnosprawnej

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677).

  Wymagane dokumenty

  Liceum ogólnokształcące

  1. Świadectwo ukończenia gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej, bądź zasadniczej szkoły zawodowej
  2. 2 zdjęcia legitymacyjne

  Policealna, medyczna

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
  2. 2 zdjęcia legitymacyjne

  Po zapisie skontaktujemy się z Tobą, na podany numer telefonu w celu ustalenia terminu, prosimy o zabranie powyżej wymienionych dokumentów.